Assalamualaikum wbt & Salam sejahtera

YBhg. Dato’/Datin/Prof,/Dr./Tuan/Puan,

Dengan segala hormatnya Jawatankuasa Penganjur Persidangan Tahunan Perpustakaan Malaysia (PTPM) 2019 ingin mengalu-alukan sumbangan penajaan daripada pelbagai syarikat korporat/perniagaan kecil dan sederhana/individu yang berminat untuk turut serta menjayakan dan memeriahkan penganjuran PTPM yang julung kali diadakan.

Dengan kehadiran syarikat tuan/puan sebagai penaja kepada PTPM ini akan membuka peluang kepada tuan/puan untuk memperluas pasaran dan hebahan tentang produk dan perkhidmatan yang tuan/puan bakal tawarkan kepada lebih 700 orang peserta yang hadir. Butiran penajaan dan kos penajaan adalah seperti berikut: –

  • Gold sponsor: RM10,000 (3 pendaftaran percuma + 1 ruang pameran + demo produk)
  • Silver sponsor: RM7,000 (2 pendaftaran percuma + 1 ruang pameran +
    demo produk)
  • Bronze sponsor:RM5,000 (1 pendaftaran percuma + 1 ruang pameran + demo produk)

Selain itu, sekiranya menolak untuk menjadi penaja; pihak Jawatankuasa Penganjur juga ingin menjemput syarikat tuan/puan untuk menjadi pempamer bagi tempoh masa sepanjang PTPM berlangsung. Kos ruang pameran hanya melibatkan jumlah RM 2,000.00 sahaja.

Borang dan maklumat lanjut boleh didapati melalui lampiran yang disediakan: –

______________________________________________________________________________

INVITATION AS SPONSOR & EXHIBITOR FOR THE ANNUAL CONFERENCE OF MALAYSIA LIBRARY (PTPM) 2019

Assalamualaikum wbt & Greetings YBhg. Dato ‘/ Datin / Prof, / Dr. / Sir / Madam,

On behalf of the Organizing Committee of the Annual Conference of Malaysia Library (PTPM) 2019 wishes to welcome sponsorships from various corporate/small and medium-sized companies/ business individuals interested in participating in the success of the first PTPM.

With the presence of your company as a sponsor to PTPM, this will open the opportunity to expand market for the products and services to at least 700 attendees. Sponsorship details and sponsorship costs are as follows: –

  • Gold Sponsor: RM10,000 (3 free registration + 1 booth + product demo)
  • Silver Sponsor: RM7,000 (2 free registration + 1 booth + product demo)
  • Bronze sponsor: RM5,000 (1 free registration + 1 booth + product demo)

In addition, if you are decline to be sponsor; the Organizing Committee also wants to invite your company to become an exhibitor during the PTPM event. The cost of the exhibition space involves a sum of RM 2,000.00 only.

The forms and further details are available through the attachment below:

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *